КОПИРАНЕ, ПРИНТИРАНЕ, СКАНИРАНЕ, ПОДВЪРЗВАНЕ, ЛАМИНИРАНЕ

* цветно или черно-бяло до формат А3
* върху бяла или цветна хартия или картон

СКАНИРАНЕ до формат А3

ЛАМИНИРАНЕ:

* топло до формат А3 и

* студено до 160 см

ПОДВЪРЗВАНЕ с:
* пластмасова спирала
* метална спирала
* книговезко с твърди корици
* с телчета формат А5 – АВТОРЕФЕРАТИ

Дигитален топъл печат със златно и сребърно фолио, без ограничение на шрифтове и изображения!

ИЗРАБОТВАНЕ НА ВИЗИТКИ